IZRADA TOPOGRAFSKIH I KATASTARSKO TOPOGRAFSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA SVIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA

GEOGRID SNIMANJE VRŠI SA SAVRENIM INSTRUMENTIMA TOTALNIM STANICAMA I GPS UREĐAJIMA PROIZVODNJE LEICA SA IZRADOM 3D MODELA TERENA U ACAD OKRUŽENJU SOFTVEROM “GAVRAN”.